Kwiatkowskiego 6e, 75-447 Koszalin +48 600553096 grzegorz.kwiatkowski@tu.koszalin.pl

Resilient Event

Projekt badawczy był możliwy dzięki finansowaniu z Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Granty Interwencyjne, nr PPN/GIN/2020/1/00029 pn.: „Building resilient event sector in times of uncertainty”, okres realizacji: luty-sierpień 2021, Lider Zespołu badawczego: dr Grzegorz Kwiatkowski, prof. PK.
15k.jpg

Projekt


W 2020 r. świat został poważnie dotknięty przez globalną pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Doprowadził on do zablokowania gospodarek lokalnych, regionalnych, a nawet krajowych na wiele miesięcy.

W Polsce w związku z wprowadzeniem obostrzeń wiele gałęzi stanowiących o rozwoju kraju zostało zamrożonych. Liczne działania biznesowe i społeczne zostały wstrzymane lub spowolnione na kilka tygodni, a w niektórych przypadkach nawet na miesiące. Wydarzenia i festiwale to najbardziej dotknięte sektory gospodarki. Ciągle nasilający się problem wynikający z ograniczeń dotyczących COVID-19 w połączeniu ze zmieniającymi się preferencjami konsumentów zdeterminował zmiany w sposobie spędzania wolnego czasu.

Nasz Zespół zaproponował stworzenie projektu interwencyjnego, który pogłębia zrozumienie obecnego stanu zrównoważonego rozwoju sektora i potencjalnych rozwiązań ułatwiających jego przejście do stanu pandemicznego. Racjonalna dla tego projektu jest potrzeba posiadania aktualnej wiedzy opartej na doświadczeniach wynikających z aktualnych potrzeb w celu budowania odpornych ekosystemów E&F w „nowej rzeczywistości”.

Nasz Zespół

IMG-E0934-male.JPG

dr Grzegorz Kwiatkowski, prof. PK

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 2009 r. obronił pracę magisterską w Instytucie Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2010-2011 był kierownikiem trzech projektów naukowych dotyczących rozwoju zrównoważonego turystyki finansowych z funduszy norweskich (EEA Grants). W czerwcu 2015 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Południowej Danii. W latach 2015-2016 odbył staż podoktorski w Uniwersytecie Południowej Danii, a w 2018 r. staż profesora wizytującego w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji (Program Schwerpunkt Polen). Od lutego 2020 r. jest kierownikiem projektu naukowego pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17. W 2020 r. otrzymał trzyletnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych, młodych naukowców.
20201201-104240.jpg

dr Dorota Janiszewska

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 2012 roku uzyskała tytuł magistra ekonomii (specjalność gospodarka publiczna i samorządowa) przyznany przez Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. W maju 2016 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia przyznany przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2019 roku uczestniczyła w wyjeździe zagranicznym w ramach wymiany uniwersyteckiej odbytym w Univeristy of Gjakova „Fehmi Agani” Faculty of Education Kosovo (Programu CEEPUS III). Natomiast w 2018 roku uczestniczyła w zagranicznym wyjeździe naukowo-dydaktycznym odbytym w Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Ivana Franki. Do tej pory jest Autorką i Współautorką ponad 50 publikacji naukowych w tym dwóch monografii oraz jednego podręcznika akademickiego. Od lutego 2020 r. jest wykonawcą w projekcie naukowym pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17.
Lui.jpeg

dr Luiza Ossowska

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 2000 r. obroniła pracę magisterską Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. W latach 2001-2008 była doktorantką na Wydziale Nauk Ekonomicznych (od 2006 r. Wydział Ekonomiczno-Społeczny) Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. W maju 2008 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dysertacja uzyskała wyróżnienie. W latach 2008-2012 pracowała na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W latach 2010-2012 była kierownikiem grantu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim zakończonym w 2016 roku obroną. W ramach wymiany uniwersyteckiej w 2018 roku była na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Ivana Franki, a w 2019 roku na Uniwersytecie w Gjakovie w Kosowie. Od lutego 2020 r. jest członkiem zespołu realizującego projekt naukowy pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17.
d-k.jpeg

dr Dariusz Kloskowski

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 1998 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest absolwentem wielu studiów podyplomowych m.in. na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, w Sopockiej Szkole Wyższej, zaocznych studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego . W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń specjalistycznych. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji naukowych, kilkunastu wniosków racjonalizatorskich oraz kilkudziesięciu projektów edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia. Współautor „Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście” do 12,5 m” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Od grudnia 2020 r. jest wykonawcą w projekcie naukowym pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17.
vide-Lien.jpg

dr Vilde Hannevik Lien

Pracownik naukowo-dydatyczny w Western Norway University of Applied Sciences. Posiada tytuł magistra prawa uzyskany na Uniwersytecie w Oslo. Lien pracowała wcześniej jako asesor sądowy i prawnik, specjalizując się w prawie umów i prawie UE/EOG, w szczególności pomocy publicznej i zamówień publicznych. W międzynarodowej agencji rankingowej Legal 500 otrzymała tytuł „prawnika nowej generacji” w 2019 r., a w 2020 r. jako „Wschodząca gwiazda” w zakresie prawa unijnego. Jej głównym obszarem badawczym jest prawo UE/EOG. Jej praca magisterska dotyczyła pomocy publicznej dla energii odnawialnej. Jest również współautorką rozdziału w książce Offentlige kontrakter (Zamówienia publiczne) (2020) pod redakcją Espena Bakkena i Kristiana Jåtoga Trygstada.
Dragin-Jensen.jpg

dr Christian Dragin-Jensen

Specjalista ds. badań i rozwoju biznesu w Business Academy SouthWest w Danii. Posiada tytuł doktora ekonomii z Uniwersytetu Południowej Danii. Jego głównym obszarem badań jest branding miejsc oraz ekonomia doświadczeń. Publikował w Cities, Event Management i Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. W ostatnich latach był zangażoany w szereg regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów dydaktycznych i badawczych w zakresie budowania marki miasta oraz zarządzania eventami.
M-Strzelecka.jpg

dr Marianna Strzelcka

Absolwentka Wydziału Rekreacji, Sportu i Turystyki na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign (IL, USA). Po ukończeniu studiów pracowała na stanowisku adiunkta w University of North Texas (Teksas, USA). W 2016 roku opuściła Teksas by objąć stanowisko starszego wykładowcy na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji. W latach 2018-2019 relizwoała projekt badawczy w ramach Polonez 3 (Agreement No. UMO-2016/23/P/HS6/04017). Zinetresowania badawcze dr Strzeleckiej obemują zagadnienia związane z wpływem turystyki zrównoważonej na relacje człowiek-natura. Publikowała w Land use policy, Tourism Management and Journal of Sustainable Tourism.

Działania

 1. Przegląd i analiza wpływu społecznego, gospodarczego, prawnego i organizacyjnego Covid-19 na sektor imprez i festiwali (E&F), stanowiący pierwsze tego typu opracowanie do przedstawienia wpływu Covid-19 na rentowność sektora eventowego.
 2. Zbudowanie spójnego instrumentu (ankiety) do wywiadów inwentaryzacyjnych z 500 organizatorami (E&F) w Polsce.
 3. Wykonanie 50 studiów przypadku na podstawie ustaleń z badania inwentaryzacji i dodatkowych kryteriów wyboru (wielkość, lokalizacja, zakres tematyczny itp.) celem opracowania raportu eksperckiego w zakresie wrażliwości eventowej.
 4. Ustanowienie modelu odporności dla sektora (E&F) (tj. Organizatorów, gości, mieszkańców).
 5. Organizacja warsztatów edukacyjnych na temat tego, czym jest COVID-19 i dlaczego ważne jest, aby goście czuli się bezpiecznie na evencie - link do wydarzenia (05.07.2021) na profilu Facebook PK: https://www.facebook.com/politechnikaKoszalin.
 6. Opracowanie raportu zawierającego zalecenia dotyczących transformacji sektora (E&F) i dostosowania się do „nowej rzeczywistości”.
 7. Opracowanie specjalistycznych artykułów:
  • Kloskowski D., Kwiatkowski G., „Events and Festivals in Times of Uncertainty, European Research Studies Journal, (2021), tom XXIV, zeszyt 2B, 469-487.
   https://econpapers.repec.org/RePEc:ers:journl:v:xxiv:y:2021:i:2b:p:469-487
  • Janiszewska D., Hannevik Lien V., Kloskowski D., Ossowska.L., Dragin-Jensen Ch., Strzelecka M., Kwiatkowski G., (2021), „Effects of Covid-19 infection control measures on the festival and event sector in Poland and Norway”, Sustainability 2021, 13(23), 13265. https://doi.org/10.3390/su132313265
  • Dragin-Jensen Ch., Kwiatkowski G., Hannevik Lien V, Ossowska L., Janiszewska D., Kloskowski D., Strzelecka M., (2021), „Event innovation in times of uncertainty”, International Journal of Event and Festival Management.
  • Kwiatkowski, G., Dragin Jensen, C; Könecke T., (2022), „Innovation in sport events during COVID-19”, in Pedersen, P.M. Research Handbook on Sport and COVID-19, Edward Elgar Publishing. (accepted for publication, in press).
  • Janiszewska D., Kloskowski D., Kwiatkowski G., Ossowska L., (2021) „Budowanie odporności sektora eventowego w czasach niepewności”, Monografia Nr 403 Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, ISSN 0239-7129, ISBN 978-83-7365-573-7.
  • Kwiatkowski G., Ossowska L., Strzelecka M., Janiszewska D., Kloskowski D. Hannevik Lien V Dragin-Jensen Ch., „Building resilient event sector in times of uncertainty” – w recenzji
 8. Upowszechnienie wyników badań projektu na konferencji pn.: „29th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research”, 21-23 September 2021, University of Akureyri, Iceland: Ossowska L., Strzelecka M., Kwiatkowski G., Janiszewska D., Kloskowski D. „Building resilient event sector in times of uncertainty” - https://www.rmf.is/static/research/files/bookofabstracts-shapingmobilefutures-16921-1pdf
  • Grzegorz Kwiatkowski, Anne-Mette Hjalager, Luiza Ossowska, Dorota Janiszewska, and Dariusz Kloskowski  (2021). Business ecosystems of food festivals: What drives exhibitors and vendors at food festivals? In: Ása Marta Sveinsdóttir and Þórný Barðadóttir (ed.) Shaping mobile futures: Challenges and possibilities in precarious times. Book of Abstracts. The 29th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, p. 64.

  • Dorota Janiszewska, Luiza Ossowska, Grzegorz Kwiatkowski, and Dariusz Kloskowski, (2021). Relational food festivals: building space for multidimensional collaboration among food producers In: Ása Marta Sveinsdóttir and Þórný Barðadóttir (ed.) Shaping mobile futures: Challenges and possibilities in precarious times. Book of Abstracts. The 29th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, p. 66.
 9. Raport z badań

Współpraca

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką związaną z organizacją eventów sportowych, kulinarnych oraz kulturalno-artystycznych oraz chcących zaangażować się w proces zbierania danych, tworzenia baz danych i wspólnego publikowania, a także w przedsięwzięcia dydaktyczne. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania pozwolą Nam i naszym Partnerom poszerzyć wiedzę specjalistyczną i doprowadzą w przyszłości do realizacji wspólnych, interesujących projektów badawczych w zakresie organizacji wydarzeń. Już teraz współpracujemy z wieloma znakomitymi naukowcami. Dołącz do Nas.
wspolpraca-3.png

Business Academy Southwest

sdu.jpg

Syddansk Universitets Forskerportal

Syddansk Universitet (sdu.dk)